Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu

02-06-2017

Radni Powiatu Lubańskiego na majowej sesji udzielili jednogłośnie absolutorium zarządowi za 2016 rok. Pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu oceniła również Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna, doceniając realizowane w tym czasie działania.

Polepszenie infrastruktury powiatu, bezpieczeństwa mieszkańców oraz dobre wyniki w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych to te aspekty, które przyczyniły się do udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium samorządowcy procedowali nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia.

Należy nadmienić, że wszystkie założone plany zostały zrealizowane. Efekty to między innymi - 7 kilometrów nowych dróg, droga powiatowa przez Rudzicę, 5 mostów na drogach powiatowych – 2 w miejscowości Jałowiec (gmina Lubań), 3 w Grabiszycach (miasto i gmina Leśna) oraz drogi wyjazdowe z miasta Lubań w stronę miejscowości Zaręba i Leśna, stanowiące ciągi dróg wojewódzkich.

W trakcie wykonywania budżetu udało się wypracować nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 3,1 mln zł, ponadto obniżono dług powiatu o kwotę 1,565 mln zł.

- Dziękuję wszystkim radnym za tak pozytywną ocenę pracy Zarządu Powiatu Lubańskiego oraz bardzo dobrą współpracę – mówił starosta Walery Czarnecki.

Starosta podkreślił również, że dzięki dobremu współdziałaniu z zarządem, radnymi, pracownikami starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu udało się bardzo pozytywnie zakończyć kolejny rok budżetowy.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik