Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Milion euro na doposażenie jednostek straży pożarnych

16-05-2017

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Löbau, Walery Czarnecki, starosta lubański wraz z burmistrzem niemieckiego miasta Löbau Dietmarem Buchholz podpisali umowę partnerska na wspólną realizację  projektu „Kom(m)ando Zur Hilfe! Na pomoc!” . Projekt o wartości  ponad miliona euro współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Dzięki realizacji tego projektu doposażone zostaną jednostki straży pożarnych w naszym powiecie oraz u naszych zachodnich sąsiadów. W ramach zaplanowanych działań, odbędą się wspólne ćwiczenia oraz opracowany zostanie system wodowskazów, które umieszczone zostaną na rzekach naszego powiatu.

- Każdy podpisany wniosek, i tym samym każda złotówka, która trafia do Powiatu Lubańskiego, to powód do dumy. Fundusze unijne zmieniają na lepsze miejscowości naszego powiatu – mówi starosta Walery Czarnecki - Zakres działań zaplanowanych w projekcie jest bardzo szeroki. Jednym z największych zadań będzie przygotowanie i  przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń jednostek straży pożarnych oraz zakup nowego sprzętu  – dodaje Walery Czarnecki.

W ramach tych środków opracowany zostanie projekt na tzw. sieć obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu. Na terenie powiatu lubańskiego powstanie system wczesnego ostrzegania przed powodzią. Będzie się składał m.in. z elektronicznych punktów pomiarowych mierzących poziom wody w rzekach. Wstępnie szacuje się, że rozmieszczonych zostanie 11 wodowskazów z całym oprzyrządowaniem elektronicznym dającym możliwość wglądu każdemu mieszkańcowi w poziom wody w rzekach w czasie realnym.

- Zaczynamy przygotowywania koncepcji jak i również projektu budowlanego sieci wodowskazów, który obejmie swoim zasięgiem nie tylko Kwisę, ale również jej dopływy – wyjaśnia starosta Walery Czarnecki.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik