Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Ptasia grypa na Dolnym Śląsku

17-02-2017

W gospodarstwie rolnym w Tylicach w powiecie zgorzeleckim wykryto ognisko grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8, nazywanej potocznie ptasią grypą. Starosta Lubański zwołał w tej sprawie zespół zarządzania kryzysowego.

Głównym tematem dzisiejszego posiedzenia była organizacja działań związanych z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu zgorzeleckiego (m. Tylice). W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży oraz zagrożonych gmin. W obszarze zagrożonym znalazły się miejscowości: Włosień (gm. Platerówka) oraz Rudzica (gm. Siekierczyn).

Powiatowy Lekarz Weterynarii zapoznała zebranych z przebiegiem działań profilaktyczno-prewencyjnych, podejmowanych przez Inspekcję Weterynaryjną w naszym powiecie.

W dalszej części spotkania, podjęta dyskusja, miała na celu wypracowanie w ramach posiadanych kompetencji oraz skoordynowanie i zintensyfikowanie działań, zmierzających do przekazania mieszkańcom pełnego zakresu niezbędnych informacji oraz sugestii działań profilaktycznych w przypadku wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wypracowane w czasie dyskusji wnioski i rekomendacje działań zostały przekazane do Wójtów i Burmistrzów na terenie powiatu.

Przedstawiciele zagrożonych gmin zapewnili, że na ich terenie wszystkie niezbędne działania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wskazano na potrzebę prowadzenia szerszych działań mających na celu właściwe rozpoznanie skali problemu na terenie całego powiatu. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie tych działań jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaniu wraz z powołanym zespołem.

W dniu 15 lutego 2017 r. Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie Nr 4/2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego. Rozporządzenie to nakłada na mieszkańców szereg obowiązków i ograniczeń, a także zobowiązuje organy samorządowe, służby, inspekcje i straże do podjęcia stosownych działań zapobiegawczych.

W załączeniu publikujemy Ulotkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik