Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Europejskie staże i praktyki

29-03-2017
Hotel Palace - miejsce praktyk z projektu Praktyki w Austrii dla najlepszych

Od kilku lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu organizuje dla swoich uczniów atrakcyjne zagraniczne staże i praktyki zawodowe na terenie Niemiec, Austrii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Uczniowie słynnego KZL-u są świadomi konieczności zdobywania umiejętności praktycznych jeszcze w trakcie nauki. Dzięki udziałowi w projektach unijnych młodzi ludzie nabywają nie tylko nowe doświadczenia zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy, ale także wzrasta ich poziom umiejętności językowych, doskonalą szczególnie branżowy język niemiecki i angielski – tak oceniło efekty swojego pobytu na praktykach zagranicznych w Irlandii Północnej i Włoszech 70 uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy.

Młodzież ZSP im. KZL wyjeżdża także na zagraniczne praktyki fakultatywne. Dzięki długoletniej współpracy z DWUP w Wałbrzychu i realizacji projektu „Praktyki w Austrii dla najlepszych” pełnoletni uczniowie klas hotelarsko-gastronomicznych podnoszą swoje umiejętności zawodowe i językowe u pracodawców austriackich. W tegorocznej edycji sześciotygodniowych praktyk odbywających się w Salzburgu, atrakcyjnym regionie turystycznym, wzięły udział uczennice Aleksandra Ostrowska i Luiza Kuryś (kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa) oraz Klaudia Pełka (technik żywienia i usług gastronomicznych). Po powrocie z praktyk dziewczęta poprowadziły spotkanie ze swoimi młodszymi kolegami z branży i w bogato ilustrowanej zdjęciami prezentacji podzieliły się swoimi wrażeniami z pobytu w Austrii. Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego i wynagrodzenie za praktyki zmotywowały uczniów do podjęcia wyzwania i tuż po spotkaniu podsumowującym projekt wiele osób zgłosiło się na prowadzone w szkole zajęcia językowe przygotowujące do przyszłorocznego wyjazdu.

Także dzięki stałej współpracy z firmą UNITY LINE Limited młodzież kształcąca się w zawodach branży turystycznej – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa czy kucharz – ma możliwość odbycia dwutygodniowych praktyk na promach pływających na trasie PolskaSzwecja. W tegorocznych praktykach na promach weźmie udział 10 pełnoletnich uczniów, a na 2018 rok zarezerwowano już miejsca dla 14 osób.

Szkoła stwarza szanse udziału w różnorodnych projektach unijnych także młodzieży w ZSZ. W stażach u pracodawców niemieckich i francuskich w ramach programów „Młodzi budowlańcy na szkoleniu w Europie”, „Młodzi rzemieślnicy w Europie”, „Moja przyszłość to Europa”, „Nauka rzemiosła w Europie” wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodach: monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, cukiernik, fryzjer i piekarz.

Dzięki współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu uczniowie ZSP im. KZL kształcący się w zawodach rzemieślniczych mają możliwość udziału w programie „Razem z Rzemiosłem w niezwykłą podróż”, tj. w dwutygodniowych stażach w zagranicznych zakładach rzemieślniczych, gdzie zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw, poznają inne rozwiązania branżowe, inne technologie, inny sposób i kulturę pracy. Projekt rozpoczął się 1 września 2016 roku i potrwa do 30 czerwca 2018 roku. W styczniu 2017 roku staże w Dreźnie zrealizowały: Martyna Biskup kształcąca się w zawodzie fryzjer (na co dzień odbywająca przygotowanie zawodowe w salonie fryzjerskim Diamante) oraz Milena Wolfram-Kozioł kształcąca się w zawodzie kucharz (Motel Łużycki w Lubaniu). Na staże majowe zakwalifikowali się uczniowie mechanicy pojazdów samochodowych: Damian Porada, Mateusz Rolik, Patryk Koćma, Kornel Chudzik, Patryk Zań, Adrian Jędrych i Emil Moczulajtys. W następnych terminach 2017 i 2018 roku na dwutygodniowe staże do Niemiec lub Francji wyjadą uczniowie z pozostałych branż. Kontynuowany będzie projekt Fundacji Learn Co „Moja przyszłość to Europa 2 – zagraniczne staże zawodowe”. Udział w takich formach doskonalenia zawodowego nie wymaga wkładu finansowego – wszystkie koszty pobytu uczniów pokryte są ze środków projektu, a uczestnicy otrzymują dodatkowo kieszonkowe w wysokości od 300 do 500 euro.

Ogromne zainteresowanie udziałem w różnych formach podnoszenia swoich umiejętności praktycznych i kwalifikacji branżowych wskazuje na to, że uczniowie nie boją się rywalizacji, wyzwań zawodowych i są świadomi odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.

A co  przyniesie najbliższa w ZSP im. KZL w Lubaniu?

Kolejne plany to nowe projekty skierowane do uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Dyrektor Szkoły Lidia Błażków otrzymała pełnomocnictwo Zarządu Powiatu Lubańskiego w związku z uczestnictwem w programie Erasmus+, w projekcie „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów”. Projekt zakłada udział 120 uczniów ZSP im. KZL w Lubaniu w praktykach zagranicznych w nowoczesnych hiszpańskich przedsiębiorstwach na terenie Grenady i Walencji w następujących branżach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy. Udział w projekcie umożliwi młodzieży szeroki dostęp do doskonalenia umiejętności praktycznych i językowych w nowoczesnych przedsiębiorstwach, co przyczyni się do rozwijania ich umiejętności interpersonalnych i odnalezienia się na rynku krajowym i zagranicznym oraz funkcjonowania w rzeczywistości międzykulturowej. Czterotygodniowe praktyki zawodowe będą realizowane według ustalonego harmonogramu przez 12 dziesięcioosobowych grup uczniów od listopada 2017 do sierpnia 2019. W sumie w projekcie weźmie udział 120 uczniów i 12 opiekunów. Cały projekt realizowany będzie od 30 października 2017 do 30 września 2019. Każdy z uczestników weźmie udział w cyklu przygotowawczym obejmującym szkolenie językowe i przygotowanie pedagogiczno-kulturowe oraz w ewaluacji pod kątem rozwoju osobistego w trakcie projektu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej wciąż poszerza grono partnerów i instytucji wspierających kształcenie zawodowe i zapewnia realizację praktyk w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne oprogramowania komputerowe i sprzęt, prowadzących działalność marketingową i gwarantujących wysoką jakość praktyk zawodowych.

Milena na stażu w jednej z drezdeńskich restauracji
Ola na praktykach w Hotelu Palace w Austrii
Praktyki na promie SKANIA

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik