Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Już po raz trzeci w finale konkursu „Orzeł Dolnośląski” !

27-12-2016

Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk, ogłaszając kolejną, IV już edycję konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Orzeł Dolnośląski” miał na celu promowanie uczniów, którzy wyróżniają się osobowością, wyjątkowymi cechami charakteru, właściwymi postawami naukowymi i społecznymi. Mają niezwykłe pasje, zainteresowania, są zaangażowani w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Z nadesłanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wniosków Kapituła ds. Nagrody „Orzeł Dolnośląski” nominowała pięcioro uczniów, między innymi uczennicę naszej szkoły Danielę Sterioską. Daniela uczęszcza do 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne i promocja zdrowia. Wyróżnia się wysoką średnią, zaangażowaniem w życie klasy i szkoły, a poza szkołą realizuje swoje pasje, którymi są kajak polo i taniec nowoczesny.

Podczas gali wręczenia nagród Daniela zaprezentowała swoje talenty i z właściwą sobie gracją podziękowała wszystkim, którzy towarzyszyli jej w drodze do tego sukcesu. Na sali obecna była pani dyrektor Lidia Błażków, mama Danieli, wychowawca pani Iwona Szwarczyńska oraz koleżanki i koledzy z klasy. Wszyscy byli bardzo dumni z faktu, że dzięki Danieli już po raz kolejny nasza szkoła została wyróżniona spośród wielu innych szkół średnich na Dolnym Śląsku.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik