Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

Informacja o wynikach

31-03-2017

Informacja o wynikach konkursu ofert na wykonanie dokumentów: 1. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu. 2. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Lubańskiego na lata 2013-2016. 

 

Zarząd Powiatu Lubańskiego informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie w/w dokumentów, prowadzone na podst. art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z p. zm.), wpłynęły 23 oferty, w tym 16 ofert spełniających warunki zaproszenia oraz 7 ofert niespełniających warunków zaproszenia (brak dołączonego do oferty wykazu wykonanych podobnych dokumentów z ostatnich 5 lat z referencjami - pkt. IV zaproszenia do składania ofert).

 

Szczegóły tutaj:

http://bip.powiatluban.pl/Article/id,98.html

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik