Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania

31-05-2016

Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Lubańskiego.

 

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 19 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).

 

2. Nazwa i adres organizatora:
Powiat Lubański

Adres: ul. Mickiewicza 2

59-800 Lubań

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Organizator dokona wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź zm.) lub w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) określenie rodzaj transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe;

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Lubańskiego, dla której Powiat Lubański jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

5. Przewidywana data rozpoczęcia postepowania:
02 listopada 2016 r.

 

6. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) zmienia się treść pkt 3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

z:

Organizator dokona wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź zm.) lub w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).”

na:

Organizator dokona wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź zm.) lub w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) lub ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 113).

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik