Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i nadania mu statutu.

Działając na podstawie Uchwały nr 540/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku przeprowadzono w dniach od 12.01.2018 r. – 17.01.2018 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i nadania mu statutu.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

  1. W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;
  2. Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);
  3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2,  59 – 800 Lubań w okresie od 12.01.2018 r. – 17.01.2018 r. w godzinach pracy urzędu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Działając na podstawie Uchwały Nr 541/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku przeprowadzono w dniach od 12.01.2018 r. – 17.01.2018 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia –  Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

  1. W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;
  2. Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);
  3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 12.01.2018 r. – 17.01.2018 r. w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego.

Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/335/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Forma konsultacji:        
Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Termin konsultacji:
Od dnia 16.02.2018 r. do dnia 20.02.2018 r. w godzinach pracy urzędu.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych 
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 574/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/335/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik