Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego.

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020”.
 

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 01.08.2017 r. do dnia 07.08.2017 r. w godzinach pracy urzędu.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59-800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 459/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28.07.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020”.

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020" 

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik