Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2017.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

  • Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

  • Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  • Termin konsultacji:

Od dnia 23.06.2017 r. do dnia 29.06.2017 r. w godzinach pracy urzędu.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59-800 Lubań.

  • Podstawa prawna:

Uchwała nr 443/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik