Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego  w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i nadania mu statutu.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 18.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r. w godzinach pracy urzędu. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59-800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 486/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i nadania mu statutu.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:                   

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Smolniku i nadania mu statutu.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 18.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r. w godzinach pracy urzędu. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59-800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 485/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Smolniku i nadania mu statutu.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Termin konsultacji:

Od dnia 17.10.2017 r. do dnia 23.10.2017 r. w godzinach pracy urzędu.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr 493/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 16.10.2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”.

 

 

 

 

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik