Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubańskiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubańskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku”. 

Uchwałą nr 522/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego dokonano zmianę treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr 510/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie na terenie Powiatu Lubańskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców w okresie 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020". Jednocześnie informujemu, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 29.12.2017 roku do godziny 9.30 (Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań)

Ogłoszenie otwartego konkurs

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo – wspomagających” - traci moc z dniem 8 grudnia 2017 roku. 

Uchwała nr 517/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: "Prowadzenia Ośrodka wsparcie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - wspomagających" traci moc.

Warunki nowo ogłoszonego otwartego konkurus ofert na powierzenie realizacji powyższego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej określa Uchwała nr 521/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo – wspomagających” - obowiązujący.  

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik