Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Wyniki II otwartego konkursu ofert

Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na 2017 rok
 

Zgodnie z Uchwałą 432/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2017, warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji , który należy dostarczyć w formie oświadczenia po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent ma obowiązek przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogram realizacji zadania, jeśli tego wymaga zadanie.

W razie konieczności aktualizacji zadania po podpisaniu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego oferent ma obowiązek dostarczyć zaktualizowany harmonogram lub kosztorys realizacji zadania w celu sporządzenia aneksu do umowy.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik