Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku".  

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku”.  

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik