Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Budżet powiatu przyjęty jednomyślnie

29-12-2017

Najważniejszym punktem ostatniej w 2017 roku sesji rady powiatu lubańskiego było przyjęcie budżetu na rok 2018, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i przyjęty przez radnych jednomyślnie.

Ważną częścią sesji było również głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego.

- Na inwestycje w 2018 roku zaplanowano kwotę 11,9 mln zł. Dodatkowo utworzona została również rezerwa inwestycyjna na poziomie miliona złotych. Środki te posłużą do zabezpieczenia inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych biorąc pod uwagę unijną perspektywę finansowaną na  lata 2014-2020, które w chwili obecnej podlegają weryfikacji  – zaznacza Walery Czarnecki, starosta lubański.

Budżet na 2018 jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały skonstruowane w sposób realny i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- Na przyszły rok zaplanowano zakończenie przebudowy 3,3 kilometrowego odcinka drogi powiatowej z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Wartość całej inwestycji przekracza 4 miliony złotych, a ponad połowę pokryje dotacja. Wrócimy również do inwestycji, której w tym roku, z powodu braku ofert nie udało się zrealizować. Odbudowana zostanie ulica Wrocławska, stanowiąca wyjazd z Lubania w kierunku Nowogrodźca. W ramach prac na tym odcinku odnowione zostaną chodniki po obu stronach oraz  jezdnia wraz z odwodnieniem w ciągu drogi. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich” zapewnia Walery Czarnecki, starosta lubański.

Budżet powiatu po stronie dochodowej będzie wynosił ponad 60,1 mln złotych a wydatkowej około 65 mln w złotych. Budżet deficytowy wynikający z konieczności zaciągnięcia pożyczki na finansowanie projektów pochodzących ze środków unijnych. Kwota 4,9 mln zł, stanowiąca deficyt pokryje koszty związane z realizacją projektów unijnych. Po realizacji zadań projektowych środki te wrócą do budżetu powiatu.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik