Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Darmowa Pomoc Prawna w Powiecie Lubańskim

12-01-2018

To już kolejny rok, kiedy na terenie naszego powiatu funkcjonuje Nieodpłatna Pomoc Prawna. Zapraszamy Państwa do korzystania z tej możliwości.  Na terenie powiatu lubańskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zlokalizowane są w Starostwie Powiatowym w Lubaniu  oraz w Urzędzie Miasta Świeradów – Zdrój.

W starostwie porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci wyznaczeni przez korporacyjne izby zawodowe. W Świeradowie usługi są świadczone przez profesjonalnych prawników w ramach zadania publicznego wykonywanego przez organizację pozarządową wybraną w drodze konkursu.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, pok. 33 (I piętro):

 • Mec. Barbara Kleśta: poniedziałek, środa godz. 9.00 – 13.00,
 • Mec. Michał Ilnicki: wtorek godz. 13.00 – 17.00,
 • Mec. Piotr Stępak: czwartek godz. 9.00 -13.00,
 • Mec. Jan Raczyński: piątek godz. 9.00 - 13.00.

W trakcie nieobecności zastępstwo pełni - Mec. Szymon Biniaszczyk, Mec. Michał Szwarc

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, pok. 15 (I piętro):

 • Radca Prawny Stanisław Urbańczyk: poniedziałek, wtorek godz. 8.00 – 12.30 
 • Radca Prawny Mariusz Kozioł: środa, czwartek godz. 8.00 – 12.30 
 • Adwokat Paweł Hryń: piątek godz. 8.00 – 12.00

Punkt ten prowadzony jest przez organizację pozarządową.

Od ubiegłego roku do katalogu osób uprawnionych należą również kobiety w ciąży. Podstawą udzielenia porady jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. Zakresem porad objęto sprawy związane z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
 • która nie ukończyła 26 lat,
 • która ukończyła 65 lat,
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik