Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2017 roku

10-05-2018

Na terenie powiatu lubańskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Starostwie Powiatowym w Lubaniu  oraz w Urzędzie Miasta Świeradów – Zdrój. W starostwie porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci wyznaczeni przez korporacyjne  izby zawodowe. W Świeradowie usługi są świadczone przez profesjonalnych prawników w ramach zadania publicznego wykonywanego  przez organizację pozarządową wybraną w drodze otwartego konkursu.

W 2017 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 638 osób, w tym 320 osób  przyjęto w starostwie i 318 osób w Świeradowie – Zdroju.

Najliczniejszą grupą uprawnionych do korzystania z pomocy były osoby w wieku powyżej 65 roku życia, w dalszej kolejności w przedziale  18 – 26 lat , 27 – 64 lata oraz poniżej 18 roku życia.

Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego (181), prawa rzeczowego (93), prawa spadkowego (88), prawa karnego (86), prawa rodzinnego z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów (62), prawa pracy (57),  prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego (56), alimentów (50), ubezpieczeń społecznych (31), sprawa dotycząca rozwodu lub separacji (17) inne (15). Niektórym osobom udzielano porad w więcej niż jednej dziedzinie prawnej.

Formą udzielenia porady pozostawało poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach (591), wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego (499), udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism w toczącym się postępowaniu (32), sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu (17).

Beneficjentami pomocy w większości pozostawali mieszkańcy miast, kobiety, osoby  których zarobki kształtują się na poziomie od 800 – 2599 złotych.

Zapraszamy również do korzystania z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku. Od stycznia 2017 roku  do katalogu osób uprawnionych należą również kobiety w ciąży. Podstawą udzielenia porady jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. Zakresem porad objęto sprawy związane z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze.

Porady prawne udzielane są w Starostwie Powiatowym w Lubaniu w dniach:  poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach: 9.00 - 13.00, wtorek w godzinach: 13.00 - 17.00 oraz w  Urzędzie Miasta Świeradów – Zdrój: od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 - 12.30,  piątek w godzinach: 8.00 - 12.00.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik