Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nowy most w Mściszowie

01-08-2017

Już niebawem w powiecie lubańskim ogłoszony zostanie przetarg na odbudowę mostu w Mściszowie, nad potokiem Strużka. Jeden z największych mostów, w ciągu dróg powiatowych różnić się będzie od swojego poprzednika konstrukcją i estetyką. Kwota całego zadania może przekroczyć milion złotych.

- Część środków na realizację tego zadania, kwotę 752 tysięcy złotych, pozyskaliśmy z budżetu państwa. Reszta zabezpieczona została w budżecie powiatu. Zakres robót uwzględniał będzie praktycznie postawienia nowego mostu w miejsce starego wraz z wymianą nawierzchni oraz barier mostowych. Jego całkowitą wartość poznamy po ogłoszonym przetargu  – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Należy przypomnieć, że w latach poprzednich powiat wyremontował w Mściszowie już dwa mosty. Modernizacje te polegały m.in. na poszerzeniu jezdni, remoncie konstrukcji płyty nośnej, przebudowie przyczółków i murów oporowych z kamienia. Wykonano również przepusty z klapą zapobiegającą cofaniu się wody. W ramach prac wykonane zostały również oporniki betonowe, umocniono brzegi i dna potoków kamieniem.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik