Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Ośrodki wsparcia w naszym powiecie

13-02-2018

Do nieprzewidzianych sytuacji należy się przygotować. Niebawem swoją działalność rozpoczną powiatowe ośrodki pomagające przez całą dobę ludziom po traumatycznych przejściach. Będzie to wspólne działanie pięciu powiatów.

Mowa tu o dwóch ośrodkach - jeden dla matek z małoletnimi dziećmi i  kobiet w ciąży, drugi dla ofiar katastrof oraz sytuacji kryzysowych. Pierwszy z nich już prowadzony jest w Pobiednej. Ośrodek przeszedł gruntowny remont i może zapewnić schronienie nawet 30 osobom. Matki z dziećmi oraz kobiety w ciąży, które mają problemy życiowe i nie mogą znaleźć schronienia dla siebie i swoich dzieci mogą uzyskać pomoc w Ośrodku Wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Jest to miejsce gdzie Panie uzyskają pomoc prawną, opiekę medyczną, a dzieciom zapewnione są warunki umożliwiające poradzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami z domu rodzinnego. Znajdują tam schronienie by zebrać siły przed rozpoczęciem nowego życia.

- Bardzo cieszę się, że dzisiaj podpisaliśmy to porozumienie. Jest to o tyle ważne, że sami nie sprostalibyśmy finansowo utrzymania takiej jednostki w Powiecie Zgorzeleckim. Po pierwsze,  musielibyśmy mieć budynek przeznaczony do tego celu. Drugą kwestią byłoby utrzymanie całodobowe budynku, który nie miałby maksymalnego obłożenia – podkreśliła Urszula Ciupak, starosta zgorzelecki.

Ostatnie sytuacje w naszym regionie pokazały, że placówki mające na celu zapewnienie pomocy osobom po traumatycznych przejściach są bardzo potrzebne. Teraz poszkodowani mieszkańcy, będą mogli liczyć na wsparcie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie mieścił się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku.  Podpisane w tej sprawie porozumienie oznacza, że o każdej porze dnia i nocy osoby potrzebujące pomocy tam ją znajdą. Ośrodek w Smolniku będzie mógł przyjąć pierwsze osoby w marcu. Do ośrodka w Smolniku trafią m. in. osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach, a także ci, którzy doświadczyli przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, czy ekonomicznej. Schronienie znajdą tam również rodziny, które z różnych przyczyn straciły swój dach nad głową. W placówce będzie można przebywać maksymalnie do trzech miesięcy a pobyt będzie bezpłatny i dobrowolny. Należy jednak nadmienić, że ośrodek nie będzie rozwiązywał problemów mieszkaniowych i materialnych. Będą to krótkotrwałe, ratunkowe działania w sytuacjach kryzysowych.

- Będzie to komplementarny, pierwszy na Dolnym Śląsku system wsparcia dla mieszkańców, będących w szczególnej potrzebie - pogorzelców, powodzian czy osób doznających przemocy domowej. To właśnie w tych miejscach osoby te otrzymają pomoc psychologiczną, prawną czy pedagogiczną. W tym działaniu uczestniczyć będą z nami cztery powiaty Zgorzelecki, Jeleniogórski, Lwówecki oraz Górowski. Takie akcesy zostały już wniesione przez te powiaty. Realizacja tych zadań będzie współfinansowana przez te wszystkie jednostki samorządu terytorialnego – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik