Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Piąta kadencja rady

17-10-2018

W ubiegłym tygodniu (11.10 br.) Walery Czarnecki, starosta lubański podsumował V Kadencję Rady Powiatu Lubańskiego. W uroczystości wzięli udział radni Rady Powiatu Lubańskiego V kadencji, starostowie lubańscy i przewodniczący rad poszczególnych kadencji, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele władz gminnych naszego powiatu.

Dzień ten rozpoczął się w sali narad lubańskiego starostwa. Podczas obrad głos zabrali Przewodniczący Rady Powiatu poszczególnych kadencji  - Jan Smreczyński, Halina Białoń, Ewa Gutek, Kazimierz Kiljan oraz  Lucjan Żełabowski – pełniący funkcję starosty w latach 2002-2006. Podsumowania obecnej kadencji dokonała przewodnicząca rady, Teresa Dudkiewicz-Kozań. Wszyscy podkreślili, że mimo różnic powinniśmy szukać tego co łączy, czyli dobro mieszkańców naszego powiatu. Był to czas wspomnień oraz refleksji.

Po zakończeniu obrad wszyscy zebrani udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, gdzie obyło się Podsumowanie V Kadencji Rady Powiatu Lubańskiego w latach 2014-2018.

Uroczystość rozpoczął koncert nauczycieli oraz uczniów Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Następnym punktem było wystąpienie starosty lubańskiego Walerego Czarneckiego, który przypomniał najważniejsze osiągnięcia naszego samorządu w czasie ostatniej kadencji.

W swoim wystąpieniu starosta podkreślił, że były to dobre lata dla naszego powiatu, mimo wielu trudności, które nas nie omijały. Podkreślił również, że nie miałoby to miejsca gdyby nie praca wielu ludzi, którzy współtworzyli i pomagali w realizacji podejmowanych działań.

Walery Czarnecki wspomniał o stabilizacji sytuacji służby zdrowia, ponieważ to właśnie dzięki aktywnemu wsparciu samorządu powiatu,  lubański szpital - Łużyckie Centrum Medyczne - znalazł się jako placówka II stopnia, czyli mająca charakter ponadregionalny. Polepszona została również infrastruktura powiatu. Przypomnijmy, że podczas upływającej kadencji na drogach zrealizowano 18 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 24 milionów złotych, z czego środki zewnętrzne to kwota ponad 19 milionów złotych.

Starosta wspomniał również o realizacji wielu projektów unijnych, w których pozyskano środki o wartości 25 mln 354 tys. zł z czego środki europejskie stanowią 20 mln 974 tys. zł, środki wspierające z budżetu  państwa 1 mln 306 tys. zł, a wkład własny powiatu to 3 mln 073 tys. zł.

- Dużym sukcesem w mijającej kadencji było pozyskiwanie środków zewnętrznych, których suma wyniosła 57 mln 385 tys. zł, czego efekt jest widoczny. Najważniejsze, że środki te służą i będą służyć mieszkańcom naszego powiatu. Każda bowiem złotówka pozyskana na zadania realizowane przez nasz samorząd daje ogromną satysfakcję – podkreślił Walery Czarnecki.

Działania podjęte podczas ostatniej kadencji znalazły potwierdzenie w niezależnych rankingach i nadanych tytułach. Są to m.in.:

  • Zajęcie 3 miejsca (w 2014 r.), 7 miejsca (w 2016 r.) oraz 8 miejsca (w 2015 r. i 2017 r.) w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów prowadzonym przez Zawiązek Powiatów Polskich.
  • Tytuł „Euro-Powiat” - przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego za osiągnięcia m.in. w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wspieranie działań edukacyjnych, rozwój samorządu, czy działania służące poprawie infrastruktury.
  • Tytuł „Euro-Symbolu Polskiej Samorządności 2015”- będący docenieniem 4 lat działalności powiatu lubańskiego, które były okresem dużego rozwoju i wielu inwestycji, a także honorujący sposoby i ilość wykorzystanych dotacji unijnych.
  • V miejsce w kategorii „powiaty” w ogólnopolskim rankingu - Dotacje Unijne w Oświacie.

We wrześniu br. uchwałą Zarządu Związku Powiatów Polskich z dnia 23 lipca 2018 r. za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej, Zarząd ZPP przyznał Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich – Waleremu Czarneckiemu, staroście lubańskiemu.

Podczas upływającej kadencji Walery Czarnecki jako Starosta Lubański pełni również liczne obowiązki związane z reprezentacją powiatu lubańskiego, jak i interesów samorządu szczebla powiatowego w Polsce i za granicą. Walery Czarnecki jest m.in.:

  • przedstawicielem polskiego samorządu terytorialnego w strukturach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy,
  • przedstawicielem Związku Powiatów Polskich w Zespole ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  • członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik