Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Różana już pachnie nowością

31-07-2017

Małymi krokami zbliżamy się do końca generalnego remontu drogi przy ulicy Różanej w Lubaniu. Termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jest to powiatowa inwestycja za 2,5 miliona złotych.

- Na dwukilometrowym odcinku trwa frezowanie starej nawierzchni a na jej miejsce kładziona jest już warstwa ścieralna. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez powiat. Drogą tą przemieszcza się wiele pojazdów dlatego też nowo położona nawierzchnia wzmocniona zostanie specjalną siatką położoną między poszczególnymi warstwami. Przebudowywane są już chodniki – zaznacza Walery Czarnecki, starosta lubański.

Modernizacja odcinka drogi, rozciągającej się od ulicy Głównej przez Uniegoszcz do granic miasta, polegała będzie między innymi na ułożeniu nowej nawierzchni i przebudowie zjazdów na drogi gminne i posesje. Przebudowane zostaną przepusty znajdujące się na tym odcinku, a droga uzyska nowe odwodnienie. Zakres robót uwzględnia regulację istniejących zaworów wodociągowych, gazowych, studni kanalizacyjnych, deszczowych oraz telekomunikacyjnych.

80% środków na realizację tego zadania powiat pozyskał z budżetu państwa. Pół miliona złotych stanowiące 20% wkładu własnego na jego realizację pochodzi z rezerwy inwestycyjnej powiatu.

Generalnym wykonawcą robót na przedmiotowym odcinku jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik