Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Środowiskowy Dom Samopomocy ma kierownika

05-03-2018

Radni przywitali kierownika nowej placówki. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownika zatrudniona została Małgorzata Skorupska. Posiada ona odpowiednie wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie. Podczas wystąpienia przedstawiona została koncepcja funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) to dzienna forma wsparcia dla 40 osób, powyżej 18 roku życia, które z powodu zaburzeń psychicznych maja trudności w codziennym funkcjonowaniu a nie wymagają leczenia szpitalnego. Głównym celem działalności SDS jest zapobieganie izolacji społecznej osób przewlekle chorych psychicznie. Zwiększanie ich zaradności, samodzielności życiowej oraz poczucia pewności siebie i aktywności osób, które będą uczestniczyły w zajęciach. Istotna jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych w środowisku, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku swoje cele będzie realizował poprzez różne formy zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia będą odbywać się w odpowiedni wyposażonych pracowniach, tj. arteterapii, komputerowej, kulinarnej, aktywności fizycznej,  samoobsługi czy nabywania umiejętności spędzania czasu wolnego. Zaplanowane są także zajęcia ogrodnicze. Uczestnicy będą mieli zapewnioną pomoc i wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz pracownika socjalnego.

- Mam świadomość, że osoby z zaburzeniami psychicznymi często izolują się, co w rezultacie prowadzi do ich zupełnego wycofania z życia społecznego i zawodowego. Zależy mi, aby  nasz Dom był miejscem, gdzie osoby chore psychicznie będą w pełni akceptowane i będą miały zapewnioną odpowiednią, specjalistyczną pomoc. Jest to także wsparcie dla rodzin i opiekunów osób chorych. Będą mieli czas na załatwienie swoich spraw, a chory członek rodziny będzie miał zapewniona opiekę.  Osoby zatrudniane w ŚDS posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wierzę, że stworzymy miejsce, w którym będzie panowała ciepła i domowa atmosfera – mówiła Małgorzata Skorupska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku

Wszystkie osoby zainteresowanie zapraszamy do składania wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku we właściwych ośrodkach pomocy społecznej. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie psychiatry lub neurologa oraz lekarza rodzinnego. Niezbędne informacje można uzyskać w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku lub pod numerem tel. 75 721 01 29 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, tel. 75 646 11 70.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik