Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Środowiskowy Dom Samopomocy, nową jednostką powiatu

10-10-2017

Niebawem rozpoczną się prace mające na celu przystosowanie budynku w Smolniku do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Wyłoniono już wykonawcę. Koszt przebudowy wyniesie 450 tysięcy złotych. Miejsce dla siebie znajdzie w nim 40 osób. Placówka wyposażona zostanie również w nowy sprzęt.

Będzie to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom samopomocy może mieć zasięg ponadlokalny, ale przede wszystkim obejmie wsparciem osoby zamieszkałe na terenie powiatu lubańskiego, a działalność jednostki będzie prowadzona w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Prace, mające na celu przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy mają zakończyć się do końca listopada br.

Zakończone postępowanie przetargowe odbyło się w formule ,,Zaprojektuj i Zbuduj”. Podstawą tego postępowania było przedstawienie oferentom programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie, którego sporządzili oni ofertę. Najkorzystniejszą z nich przestawiła firma - ,,TOM– BUD” ze Świecia.

W dużym skrócie, zadanie będzie obejmowało m. in. remont i przebudowę sal, w których będą odbywać się zajęcia, korytarza, szatni i łazienek. W ramach prac wybudowana zostanie również winda, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

W powiatowej placówce będą mogły przebywać osoby pełnoletnie, które w wyniku upośledzonych niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.

Bez wątpienia utworzenie takiej placówki spełnia realne potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej na dzienną formę wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Uchwały w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych o nazwie Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku wraz z nadaniem im statutu, zostały podjęte jednogłośnie przez Radę Powiatu Lubańskiego.

- Dzięki funkcjonowaniu takiego miejsca, możliwe będzie stworzenie osobom potrzebującym pomocy, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają problemy w codziennym życiu – systemu wsparcia społecznego. Właśnie tu będziemy dążyli do zaspokojenia ich potrzeb edukacyjnych i społecznych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia – podsumowuje Walery Czarnecki.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik