Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

13-04-2018

8 stanowisk w sprawach dotyczących samorządu powiatowego, dyskusja nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP, statuetki dla powiatów – laureatów rankingów ZPP, znaczenie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – to najważniejsze elementy posiedzenia.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński a uczestniczyli w nich Teresa Dudkiewicz-Kozań, przewodnicząca rady oraz Walery Czarnecki, starosta lubański. Z racji odbywania obrad w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej, zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć jej ofiar.

Program zgromadzenia nawiązywał do rocznic: 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia reaktywowania samorządu powiatowego. To dlatego „głównym jego akcentem” był panel dyskusyjny pt. „Refleksje nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP”. Do udziału w nim zostało zaproszonych gości, a panel został poprzedzony transmisją wystąpienia prof. Jerzego Buzka, który przypomniał, że hasłem kampanii wyborczej, w której brał udział w 1997 r. było: Szliśmy po władzę, by oddać ją ludziom. To hasło, jak akcentował, oddawało sens i cel przemian ustrojowych i społecznych.

W zgromadzeniu udział wzięli m.in. Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Andrzeja Dudy do zgromadzonych; Romuald Łanczkowski z Kancelarii Senatu; Leszek Miller, Premier RP w latach 2001-2004; Tomasz Siemoniak, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2014-2015; poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, starosta opatowski w latach 1998-2010 i prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich w latach 2008-2011 oraz Krzysztof Kwiatkowski, doradca w rządzie premiera Jerzego Buzka, a obecnie prezes Najwyższej Izby Kontroli).

Uczestnicy zgromadzenia mieli także okazję do zapoznania się z ciekawymi wykładami na temat partnerstwa publiczno-prywatnego: ścieżka dojścia do projektu PPP oraz podział ryzyka i modele wynagrodzenia obecne w Polsce.

Prelekcje prawników: adwokata Michała Liżewskiego z kancelarii smart.lawyers group i Michała Przygody z kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp. k wygłoszone zostały podczas seminarium dyskusyjnego pt.: Partnerstwo Publiczno-Prywatne – dobrym sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich w ramach wdrażania projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Odbył się także wykład przedstawicielki Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przedstawiciela Supra Brokers dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego w samorządach.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik