Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Żniwa świńskiej grypy

04-04-2019

Od początku bieżącego roku szpital w Lubaniu hospitalizował 9 osób chorych na świńską grypę. 4 osoby niestety zmarły. Sprawozdanie z działań, które w związku z niebezpiecznym wirusem podjęto w Łużyckim Centrum Medycznym, złożył podczas sesji rady powiatu lubańskiego dr Zdzisław Krynicki.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach swoich kompetencji przewidzianych w ustawach o chorobach zakaźnych i zakażeniach oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawuje nadzór epidemiologiczny nad zachorowaniami na choroby zakaźne w tym  nad grypą. Zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych w przypadku pojawienia się zakażenia lub zachorowania na grypę istnieje obowiązek nałożony na lekarza stawiającego diagnozę zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin do właściwego ze względu na miejsce zachorowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  sporządza zbiorcze raporty zawierające dane liczbowe o wystąpieniu zachorowań i przekazuje je właściwemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Zestawienie zbiorcze z województw przekazuje się do Państwowego Zakładu Higieny, który wykonuje analizy na poziomie krajowym.

Od 1994 r. w Programie Szczepień Ochronnych wprowadzono jako zalecane szczepienie przeciw grypie. Szczepienie jest zalecane ze wskazań klinicznych (przewlekle chorzy, w stanach o obniżonej odporności i podeszłym wieku) oraz ze wskazań epidemiologicznych (pracownicy służby zdrowia, handlu, transportu, szkolnictwa).

Jednakże w dalszym ciągu ta forma profilaktyki zarówno na szczeblu powiatowym jak i krajowym jest niewykorzystana dostatecznie. W naszym powiecie zaszczepiło się przeciw grypie: w 2016 r. – 1205 osób, w 2017 r.  – 1218 osób, w 2018 r. – 1262 osób

Działania podjęte przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubaniu:

 1. Stała współpraca z przedstawicielami Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w NZOZ Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu w zakresie monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz  zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Lubaniu podejrzeń/rozpoznań zachorowań, dodatnich wyników badań laboratoryjnych, zgonów.
 2. Rejestrowanie i zgłaszanie przypadków podejrzeń/zachorowań na grypę i wykazywanie w meldunkach tygodniowych (MZ-55), dwutygodniowych (MZ-56) oraz w raportach miesięcznych o zgonach.
 3. Przesłanie drogą mailową do placówek służby zdrowia wytycznych dotyczących zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza oraz informacje dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1.
 4. Rozpowszechnianie w placówkach służby zdrowia ulotek dotyczących profilaktyki grypy.
 5. Przekazanie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej informacji o szybkich testach diagnozujących grypę oraz prośba o ich stosowanie.
 6. Umieszczenie na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Lubaniu materiałów informacyjnych dotyczących grypy oraz jej profilaktyki oraz przesłanie ich do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu.
 7. Udzielanie petentom  informacji na temat grypy i jej profilaktyki drogą telefoniczną.

Od 5 lutego 2019 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaniu od Łużyckiego Centrum Medycznego zaczęły wpływać zgłoszenia zachorowań na grypę typu A/H1N1. W sumie otrzymaliśmy 11 zgłoszeń grypy typu A/H1N1, z czego jedno zostało przekazane zgodnie z właściwością miejscową do PSSE w Lwówku Śl.

Odnotowano 4 zgony gdzie przyczyną (wyjściową, wtórną lub bezpośrednią) była grypa typu A/H1N1.

Od 05.02.2019r. wprowadzono zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach, a w dniach 6.02.2019r. – 12.02.2019r. wstrzymane zostały przyjęcia na oddział wewnętrzny Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu z wyjątkiem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Od 1.03.2019 nie obowiązuje zakaz odwiedzin.

Świńska grypa – zakaźna choroba układu oddechowego u świń, którą powodują wirusy z grupy A. Pierwszy raz na świecie wirusa grypy u świń wyizolowano w 1930 r. i nazwano go A/H1N1. Do marca 2009 r. znane i opisywane były jedynie przypadki zachorowań ludzi po kontakcie z chorymi zwierzętami (świniami). Jednak teraz wiemy już że jest możliwe przenoszenie z człowieka na człowieka. Pierwszy przypadek w Polsce był potwierdzony w maju 2009r.

Pandemia była w okresie od VI 2009 r. do VIII 2010 r. wywołana przez nowy zmutowany szczep wirusa grypy świńskiej. Do tej grupy wirusa A/H1N1 należą:

 • wirus grypy u świń
 • wirus grypy sezonowej
 • wirus tzw. hiszpanki (1918 - 1919)

W sezonie 2018/2019 mamy dostępne dwie szczepionki:

 • 4 walentną (2 rodzaje)
 • 3 walentną (1 rodzaj)

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik