Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

80 płatnych staży

11-06-2018

Rynek pracy wymusza na szkołach dynamiczne dostosowywanie oferty do jego potrzeb. By sprostać oczekiwaniom Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej rozpoczął kolejny projekt z obszaru kształcenia zawodowego.

Nowy projekt pn. „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”, zakłada m.in. 80 płatnych staży, dziewięć dwudniowych wizyt w nowoczesnych zakładach oraz już zyskali wyposażenie pracowni informatycznej z tablicą multimedialną i drukarką 3D.

Oddano już do użytku w pełni wyposażoną pracownię informatyczną, której wyposażenie stanowi interaktywny zestaw z tablicą dotykową, 16 komputerów stacjonarnych, komputer serwer, skaner ręczny z oprogramowaniem 3D.

W ramach projektu uczniowie skorzystają z 80 płatnych staży na terenie Dolnego Śląska, dziewięciu dwudniowych wizyt zawodoznawczych w zakładach pracy stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne, trzech pięciodniowych obozach naukowych pod kierunkiem pracowników naukowych, trzech siedmiodniowych obozach językowych branżowych.

Natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych będą uczestniczyć w pracach lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń, w tym w czterech szkoleniach m.in. z zakresu ICT, rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów i innowacyjnych metod pracy.

- Bardzo ważne dla młodzieży jest to, że oprócz wartości edukacyjnych to będą płatne staże. W ramach projektu młodzież otrzyma zapłatę i zdobędzie profesjonalną wiedzę u pracodawców, dzięki czemu będzie świetnie przygotowana do wejścia na rynek pracy. – mówiła Lidia Błażków, dyrektor ZSP im. KZL w Lubaniu.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt ten jest możliwy do realizacji po podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Cezarego Przybylskiego, marszałka Województwa Dolnośląskiego a Powiatem Lubańskim reprezentowanym przez Walerego Czarneckiego, starostę lubańskiego w ramach środków unijnych i wkładu własnego powiatu na łączną kwotę około 950.000,00 złotych. Działania projektowe w ZSP im. KZL, w którym będą prowadzone wszystkie zaplanowane formy wsparcia, obejmują okres od stycznia 2018 roku do końca sierpnia 2019 r.

Projekt został napisany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu i będzie realizowany we  współpracy ze szkołą.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik