Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Działania Uczniowskich Agencji Turystycznych

22-12-2017

7 grudnia 2017 w Augustum-Annen-Gymnasium w Goerlitz odbyły się targi turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele polskich i saksońskich szkół, dyrektorzy szkół partnerskich, Paweł Kurant – Kierownik Wspólnego Sekretariatu SN-PL 2014-2020, Magdalena Dunikowska – Opiekun Projektu RegionalManagement Wspólny Sekretariat SN-PL 2014-2020 przedstawiciele partnerów projektu oraz przedstawiciele władz lokalnych Goerlitz/Zgorzelec.

Saksońska Agencja Oświatowa realizuje od września 2016 roku we współpracy z polskimi partnerami projekt edukacyjny RegionalManagement. 1. Polsko-Saksońskie Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych były okazją nie tylko do zaprezentowania dotychczasowych wyników współpracy między polskimi i saksońskimi szkołami oraz partnerami projektu, lecz także umożliwły spotkanie wszystkich uczestników projektu i praktyczne zastosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury, nabytych w trakcie projektowych działań edukacyjnych.

Zaróno uczniowie, jak i zaproszeni goście uczestniczyli w wielu dodatkowych warsztatach, prelekcjach w muzeum oraz tematycznym zwiedzaniu Görlitz.

W dniach 12-13 grudnia br. dwudziestu nauczycieli saksonskich i polskich szkół uczestniczących w projekcie odwiedziła Bauzen i Bolesławiec. Podróż  studyjna pozwoliła nauczycielom i mentorom na wymianę doświadczeń, a także przyczyniła się do zdobycia wiedzy z zakresu strategii promocji kultury i turystyki w obszarze wsparcia. Dzięki udziałowi w  działaniach edukacyjnych zapewniony zostanie transfer wiedzy między szkołami partnerskimi oraz lokalnymi instytucjami z obszaru edukacji, kultury, turystyki i promocji regionu. Podróż studyjna stanowiła jednocześnie niezwykłą okazję do lepszego poznania się wszystkich uczestników oraz  praktycznego zastosowania umiejętności językowych, jak również zdobycia  wiedzy na temat historii i kultury obu krajów. Podczas wspólnych warsztatów w Bautzen i Bolesławcu opartych na metodzie tandemowej, nauczyciele opracowali zadania warsztatowe i zaprezentowali wyniki swojej pracy.

Warto podkreślić, że polscy i saksońscy nauczyciele oraz mentorzy wspólnie przygotowują i realizują działania projektowe zgodnie z założeniami oraz  odpowiadają za bieżącą działalność Uczniowskich Agencji Turystycznych w swoich szkołach a agancje realizują zadania projektowe, związane z opracowaniem m.in. koncepcji promocji  własnego miasta, jego okolicy lub oferty kulturalno-turystycznej.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik