Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Spotkanie Grupy Kierowniczej projektu

29-03-2018

22.03.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zarach miało miejsce spotkanie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management: Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko- saksońskim regionie przygranicznym.

Podczas  posiedzenia koordynator projektu Pan Tomasz Jaśków przedstawił sprawozdanie  z realizacji projektu w roku 2017, partnerzy i mentorzy projektu przedstawili informacje w zakresie dotychczasowej realizacji projektu. Rozmawiano o planach projektowych na rok 2018, przedstawiono nowy projekt „Poznaj Kraj Sąsiada”, który dotyczy realizacji  kształcenia zawodowego w szkołach średnich .Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im.B.Prusa w Żarach oprowadziła gości  Śladami Telemanna, czyli  w kilka historycznych i ważnych miejsc  dla Żar- prezentacja odbywała się w języku polskim i niemieckim. Na koniec  odwiedzono Liceum Ogólnokształcące im.B.Prusa oraz mieszczącą się tam siedzibę Agencji Turystycznej, która powstała na potrzeby niniejszego projektu.

Źródło: www.powiatzary.pl

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik