Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Wykorzystywanie możliwości, krokiem do osiągnięcia sukcesu

20-03-2018

W środę (14.03 br.) odbyło się forum zawodowe podczas którego przedstawiono rezultaty realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Kombatantów Ziemi Lubańskiej projektu pn. „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” realizowanego w ramach programu POWER VET  na zasadach Erasmus +.

Na ten cel pozyskano kwotę przekraczającą 641 tysięcy złotych. Pozwoliło to na zrekrutowanie  61 uczniów do udziału w  projekcie obejmującym praktyki zagraniczne na południu Hiszpanii, w Walencji i Granadzie.

Środki te przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów podróży (bilety lotnicze, kieszonkowe, polisa ubezpieczeniowa uczestników a także przejazdy uczniów z lotniska do miejsc zakwaterowania, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczniów i opiekunów).

Wyjazdy na praktyki zostały zaplanowane w dwóch terminach. Pierwsza grupa – uczniowie kształcący się w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji reklamy zrealizowała praktyki w  styczniu w Granadzie  i Walencji. Druga - uczniowie kształcący się w zawodzie: technik logistyk i technik informatyk pojedzie w lipcu do Walencji. Opiekunami pierwszej grupy były Iwona Szwarczyńska, Barbara Miszkowska i Monika Mela, natomiast z drugą grupą pojadą Monika Połetek i Monika Ozga. 

Uczestnicy styczniowych praktyk w Granadzie i Walencji otrzymali Europassy Mobilność,  czyli dokumenty w dwóch wersjach językowych –polskim i angielskim, potwierdzające nabycie przez nich umiejętności zawodowych, zaświadczenia z bardzo dobrymi i celującymi ocenami z praktyk oraz certyfikaty  mobilności.

Zacznijmy jednak od początku. Uczniowie, którzy  zakwalifikowali się do projektu ,,Viva Espania!”, opracowali anglojęzyczne  CV, które zostały przesłane do hiszpańskiego partnera projektu –  Universal Mobility SL oraz uczestniczyli w  telekonferencjach, podczas których rozmawiali  o własnych doświadczeniach i umiejętnościach oraz preferencjach związanych z miejscem odbywania praktyk. Autorkami  złożonego wniosku były Edyta Juncewicz-Trela i Agnieszka Minkiewicz, natomiast nadzór merytoryczny objęła dyrektor Szkoły Lidia Błażków, która również powołała zespół do realizacji projektu .

W skład zespołu weszli nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej: Edyta Juncewicz-Trela, Agnieszka Minkiewicz, Rafał Śleboda, Katarzyna Jaskółowska, Marta Kabata, Anna Prejbisz i  Urszula Hetnar.

Zespół ten był odpowiedzialny za zorganizowanie zajęć dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Hiszpanii m.in. 32-godzinnych szkoleń z języka angielskiego oraz 18 godzin warsztatów kulturowo-pedagogicznych. Uczniowie doskonalili  umiejętności językowe z zakresu m.in.: komunikowania się na lotnisku, poruszania się autobusem i pociągiem, rezerwowania pokoju hotelowego, korzystania z usług banku, poczty, telefonu i internetu, udzielania i uzyskiwania informacji, kupowania oraz zamawiania jedzenia w kawiarni lub restauracji.

Uczestnicy  programów  mobilnościowych, takich jak realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej "VivaEspania -praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów" mają możliwość doskonaleniania nie tylko  umiejętności praktycznych ale także podwyższanie poziomu znajomości języka angielskiego, poznania podstaw języka hiszpańskiego, rozwijania umiejętności  zorganizowania stanowiska pracy i samodzielności  w wykonywaniu zadań w międzynarodowym zespole, gospodarowania własnym budżetem i czasem oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej są przekonani, że przejście przez nich europejskiej ścieżki rozwoju zawodowego zwiększy ich szanse na rynku pracy .

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik