Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Kalendarz wydarzeń

Turniej Bokserski o Puchar Starosty Lubańskiego

Od 2018-04-21 11:00 do 2018-04-21 16:00
Miejsce: Hala MOSIR Lubań ul. Różana 2
Organizator: Klub Sportowy BOJAN BOKS LUBAŃ
Kontakt: Prezes Wiesław Bojanowski tel. 884 909 985.
Udział: Bezpłatny

21 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu odbędzie się Turniej Bokserski o Puchar Starosty Lubańskiego.

Wstęp wolny! 

Podczas Turnieju zostanie przeprowadzona zbiórka na leczenie serduszka Oliwii Pieniążek z Lubania. Osoby które chcą wesprzeć leczenie Oliwki mogą również to zrobić wpłacając na odpowiedni numer konta  - szczegóły na stronie fundacji : http://fundacjawlaczsie.pl/o-fundacji/podopieczni-fundacji/82;oliwia-pieniazek-z-lubania

REGULAMIN IMPREZY

 • Turniej Bokserski o Puchar Starosty Lubańskiego
 • LUBAŃ 21.04.2018 r. 

1. CEL TURNIEJU:

Popularyzacja pięściarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Promocja Powiatu Lubańskiego. Rywalizacja dolnośląskiego systemu współzawodnictwa w kategoriach wiekowych.

2. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:

 • 21.04.2018 r. (sobota).
 • Hala MOSIR Lubań ul. Różana 2
 • Przybycie drużyn godz. 8.00.
 • Ważenie i badania lekarskie godz. 8.00 – 9.00.ó
 • Rozpoczęcie turnieju i walki bokserskie godz. 11.00
 • Wstęp wolny

3. ORGANIZATOR TURNIEJU:

 • Klub Sportowy BOJAN BOKS LUBAŃ

4. UCZESTNICY

 • Zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych i wagowych.

5. ORGANIZACJA TURNIEJU:

W turnieju biorą udział zawodnicy w następujących kategoriach:

 • Kadet / kadetka
 • Junior/ juniorka
 • Senior/ seniorka

Turniej odbędzie się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego tzn.: Walki juniorów i seniorów trwają po 3 rundy i w czasie 3 minut  z jednominutowymi przerwami między rundami.

Zawodnicy występują we własnym (atestowanym przez AIBA) sprzęcie sportowym i specjalistycznym.

Zawodników obowiązuje start w kasku i rękawicach oraz zakaz występowania w ochraniaczu (szczęki) koloru czerwonego. 

Obowiązek startu w kaskach nie dotyczy seniorów.

6. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU:

 • Przebieg turnieju podany zostanie na odprawie technicznej przed rozpoczęciem.

7. OBSADA SĘDZIOWSKA:

 • Obsadę sędziowską zapewnia organizator turnieju.

8. OPIEKA MEDYCZNA:

 • Opiekę medyczną zapewnia organizator turnieju.

9. PRZEPISY KOŃCOWE:

Każda drużyna winna posiadać trenera (opiekuna) drużyny, który odpowiada za zachowanie zawodników. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie i licencję PZB.

Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju (zawodników i osób towarzyszących) i nie bierze odpowiedzialności z tego tytułu.

Odpowiedzialność za zachowanie drużyn oraz wyrządzone szkody ponoszą opiekunowie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu. Wszelkie sporne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

W sprawach dotyczących przepisów a nie ujętych regulaminem, obowiązują przepisy oraz regulamin PZB. Organizator przewiduje poczęstunek dla zawodników biorących udział w ważeniu oraz wyróżnienia.

Przedstawicielem organizatorów przed i w czasie trwania turnieju jest Prezes Wiesław Bojanowski tel. 884 909 985.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik