Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/326/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubańskim na lata 2018 – 2020.

Działając na podstawie Uchwały nr 646/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 18.06.2018 r. przeprowadzono w dniach od 19.06.2018 r. do 25.06.2018 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/326/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubańskim na lata 2018 – 2020. Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

  1. W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego,
  2. Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl),
  3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 19.06.2018 r. do 25.06.2018 r. w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 14.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r. w godzinach pracy urzędu. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 678/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13.09.2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 14.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r. w godzinach pracy urzędu. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 677/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13.09.2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.  

Działając na podstawie Uchwały nr 678/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13.09.2018 roku przeprowadzono w dniach od 14.09.2018 r. do 18.09.2018 r., konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

1) W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

2) Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

3) Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 14.09.2018 r., do 18.09.2018 roku w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”. 

Działając na podstawie Uchwały nr 677/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13.09.2018 roku przeprowadzono w dniach od 14.09.2018 r. do 18.09.2018 r., konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

1) W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

2) Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

3) Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 14.09.2018 r., do 18.09.2018 r. w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.  

Działając na podstawie Uchwały nr 678/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13.09.2018 roku przeprowadzono w dniach od 14.09.2018 r. do 18.09.2018 r., konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

1) W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

2) Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

3) Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 14.09.2018 r., do 18.09.2018 roku w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik