Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/326/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubańskim na lata 2018 – 2020.

Działając na podstawie Uchwały nr 646/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 18.06.2018 r. przeprowadzono w dniach od 19.06.2018 r. do 25.06.2018 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/326/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubańskim na lata 2018 – 2020. Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

  1. W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego,
  2. Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl),
  3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 19.06.2018 r. do 25.06.2018 r. w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik