Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na 2018 rok. 

Zgodnie z Uchwałą nr 559/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2018, warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, który należy dostarczyć po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent ma obowiązek przedłożyć w terminie 14 dni zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogram realizacji zadania, jeśli tego wymaga zadanie.

W razie konieczności aktualizacji zadania po podpisaniu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego oferent ma obowiązek w trakcie terminu realizacji zadania publicznego dostarczyć zaktualizowany harmonogram lub zaktualizowany kosztorys realizacji zadania w celu sporządzenia aneksu do umowy.

Wyniki otwartego konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku”. 

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik