Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Wyniki

Wyniki ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dla organizacji pozarządowych dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubańskiego. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo – wspomagających w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku”.

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo – wspomagających w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku”. 

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik