Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu Lubańskiego

Rada Powiatu, w myśl ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445 ze zm.), jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Lubańskiego. Kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.


Skład Rady Powiatu LubańskiegoV kadencji 2014-2018

 • Teresa Dudkiewicz–Kozań – Przewodnicząca Rady,
 • Jacek Miedziński – Wiceprzewodniczący Rady,
 • Mieczysław Taupieko - Wiceprzewodniczący Rady.

Radni:

 • Halina Białoń
 • Walery Czarnecki
 • Dariusz Furdykoń
 • Wojciech Gołyga
 • Janusz Harapin
 • Iwona Korzeniowska-Wojsa
 • Kazimierz Kiljan
 • Zdzisław Krynicki
 • Zbigniew Maroń
 • Konrad Rowiński
 • Edward Smusz
 • Stanisław Śnieżyk
 • Michał Turkiewicz
 • Wojciech Zembik.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik